Batez Besteko Adina

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

4.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera

EstatuaBatez bestestekoa
Udalerrian bertan37,8
Euskal Herriko gainerako herrialdeak34,8
Gipuzkoako gainerako udalerriak36,6
Espainia52,2
Maroko34,5
Nikaragua30,4
Errumania30,4
Kolonbia45,0
Venezuela26,9
Bolivia-
Guztira36,4
Iturria: