3.3.2.2 Grafikoa: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera