1.4.2.2 Grafikoa: Jatorria Estatua eskualdearekin alderatuta