2.2.1 Grafikoa: Jatorriaren bilakaera kontinenteen arabera