1.4.2.1 Grafikoa: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta