1.4.1.2 Grafikoa: Jatorria Kontinentea eskualdearekin alderatuta