Sexua

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera

EstatuaGizonezkoaEmakumezkoaGuztira
Num%Num%Num%
Udalerrian bertan1453,81246,226100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak975,0325,012100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak4445,45354,697100,0
Espainia1463,6836,422100,0
Maroko1275,0425,016100,0
Nikaragua1448,31551,729100,0
Errumania550,0550,010100,0
Kolonbia133,3266,73100,0
Venezuela228,6571,47100,0
Bolivia0-0-0-
Guztira13750,713349,3270100,0
Iturria: