4.3.2.1 Grafikoa: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera